วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี

 21 ต.ค. 2563 03:22 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ปัตตานี - นายราชิต สุดพุ่ม ผวจ.ปัตตานี เปิดโครงการมหกรรมการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดปัตตานี ปี 2564 ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน และเด็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 21 ต.ค. 2563
News Code: med loc g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

ความคิดเห็น