วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

สัมผัส'พลังแห่งรัก'ศิลปะเด็กชายแดนใต้

 26 ม.ค. 2563 05:41 น.    หมวดหมู่ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เปิดพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน "นิทรรศการการแสดงผลงานเด็กที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้" ในหัวข้อ "พลังแห่งรัก" โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีผลงานคุณภาพที่คัดเลือกมาแสดงรวม 52 ชิ้น จาก 1,700 ชิ้น เข้าชมได้วันนี้ถึง 1 ก.พ. 2563 โซนOutlet in town ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 2563 ผู้ชนะรางวัลเข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น