วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563

มท.3คาดสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรีปี64

 20 ม.ค. 2563 17:51 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

“มท.3”คาดสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี ในปี64 ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพังในช่วงฤดูฝน- อุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมี นายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการและผังเมืองจ.นราธิวาส บรรยายสรุปโครงการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ
โดยนายทรงศักดิ์ กล่าวว่า จ.นราธิวาสประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวประมง อยู่ติดแม่น้ำบางนราติดชายทะเลอ่าวไทย เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู สุดชายแดนไทย-มาเลเซีย เนื้อที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของจังหวัดประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขา จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทยและบริเวณแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก มีพื้นที่พรุจำนวนประมาณ 361,860 ไร่ จ.นราธิวาสประกอบด้วย 13 อำเภอ ซึ่งอ.ศรีสาคร เป็นหนึ่งในอำเภอที่มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะริมตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจะเกิดการกัดเซาะมากกว่าส่วนอื่นๆเพราะมีชุมชนหนาแน่น ริมแม่น้ำไม่มีต้นไม้คอยยึดและป้องกันการกัดเซาะ โดยเฉพาะต.ซากอและศรีสาคร ที่มีการกัดเซาะรุนแรง เกินศักยภาพที่หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นจะแก้ไขได้ ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.นราธิวาส ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าว คาดว่าจะได้งบประมาณและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณปี2564
ด้านนายอานนท์ ทองสว่าง โยธาธิการและผังเมืองจ.นราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนตลาดซากอ หมู่ที่ 1 ต.ซากอ ความยาว 350 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 1,400 ครัวเรือน ประชากร 6,007 คน และชุมชนคลอกาเวและชุมชนบาลาเซาะ หมู่ที่ 1 ต.ศรีสาคร ความยาว 570 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 427 ครัวเรือน ประชากร 1,281 คน ซึ่งโครงการของกรมฯ จะช่วยป้องกันปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำพังในช่วงฤดูฝน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ป้องกันความเสียหายในพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเป็นที่พักผ่อนของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกด้วย.

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pol g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

ความคิดเห็น