วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ท้องถิ่นชวนรู้: ขยะแลกภาษี

 3 มิ.ย. 2563 04:52 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

สถ.ได้รับแจ้งจากมท.ว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.นราธิวาส ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับสถ. คือแนวทางการส่งเสริมและขยายผลการจัดการขยะในชุมชน โดยให้สถ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายผลการจัดการขยะในชุมชน เช่น โครงการขยะแลกภาษีของอบต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ"ขยะแลกภาษี" ของอบต.นาเกตุด้วย
ความร่วมมือ "ข่าวสด" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น