วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ศธ.อัดงบฯยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา 3จังหวัดชายแดนใต้

 20 ม.ค. 2563 16:07 น.    หมวดหมู่ การศึกษา

20ม.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่โรงเรียนนราธิวาส ว่า จากการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาภาคใต้ ตนพบว่าจะต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยตนมีแนวทางเบื้องต้นแล้ว ว่า จะดำเนินการอย่างไรบ้าง ดังนั้นหลังจากนี้ตนจะนำข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มาวิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่ภาคใต้ให้มีความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้สะท้อนปัญหาการศึกษา เช่น เด็กอยากได้รถรับส่งระหว่างบ้านมาโรงเรียน เพราะบางพื้นที่ระยะทางจากบ้านและโรงเรียนห่างไกลกัน จึงกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะเด็กบางคนพ่อแม่ก็ต้องทำงานไม่สามารถมาส่งได้ เป็นต้น ดังนั้นประเด็นนี้จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการการศึกษาอย่างหนึ่งด้วย
“อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าจะจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีความต้องการงบประมาณมาขับเคลื่อนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ ขณะเดียวกันผมยังพบข้อมูลอีกว่า การเป็นโรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบลของพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจริงๆ เหมือนใช้แค่ชื่อแต่ไม่มีมาตรฐาน เพราะไม่มีงบประมาณลงไปให้บริหารจัดการ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนผมยังพบ ว่า เด็กยังมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้เรื่องวิชาภาษาไทย ทั้งๆ ที่อายุน่าจะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าเด็กใช้เวลาในโรงเรียนน้อย ดังนั้นขอให้ครูในพื้นที่มุ่งพัฒนาวิชาภาษาไทยให้เด็กมากขึ้น ส่วนค่าตอบแทนในการสร้างขวัญกำลังใจครูนั้น เท่าที่ทราบยังไม่มีใครสะท้อนในเรื่องนี้มา”รมว.ศธ.กล่าวและว่า สำหรับการจัดการอาชีวศึกษาของพื้นที่ภาคใต้นั้น ตนมองว่าจะต้องเพิ่มการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพให้มากขึ้น เพราะแต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแนะแนวจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการการเรียนสายอาชีพของพื้นที่ภาคใต้ได้

ที่มา: www.thaipost.net
#โรงเรียน3จังหวัดชายแดนใต้ #ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ #งบประมาณโรงเรียน3จังหวัดชายแดนใต้
News Code: gen g:thaipost g:agency p:wtp v:netnews

ความคิดเห็น