วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

'ปศุสัตว์นราธิวาส'จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

 20 ต.ค. 2563 22:21 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตากใบ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off)รอบที่ 1/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายวีระศักดิ์ แก้วจำรัส ปศุสัตว์อำเภอตากใบ นายสัตวแพทย์ต้นพงศ์ คำพลงาม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รองนายก อบต.พร่อน ประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้ออำเภอตากใบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งด่านกักกันสัตว์นราธิวาสได้สนับสนุนรถmobileพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องโรคและความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อที่อยู่ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยดูแลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้ทั่วถึง สำหรับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off)กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเริ่มการรณรงค์Kick Offในเดือนตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับโคเนื้อ กระบือ แพะ และ แกะ ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) โคนม ปีละ 3 ครั้ง (4 เดือน/ครั้ง) ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบไม่มีการเลี้ยงโคนม แต่จะมีการเลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอจะแนะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งจังหวัด 13 อำเภอ ซึ่งมีปศุสัตว์อำเภอดูแลพื้นที่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในด้านการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และแนะนำการป้องกันโรคให้แก่สัตว์เลี้ยง สำหรับเกษตรกรที่สัตว์มีอาการป่วย ถ้ามีอาการผิดปกติ มีแผลตามริมฝีปาก กีบเท้า น้ำลายไหล เซื่องซึม หรือป่วยตายผิดปกติ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ โดยหากอยู่ในอำเภอใดสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนั้นๆ ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและควบคุมโรคโดยเร็ว
-->
ด้าน นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีการรายงานเข้ามา ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง 13 อำเภอ มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์โรค โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแต่ละอำเภอ ในด้านการเฝ้าระวังโรคจะมีด่านกักกันสัตว์นราธิวาสซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เข้ามาในพื้นที่ โดยมีจุดตรวจต่างๆ ก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น