วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการในพื้นที่ จ.ยะลา

 21 ต.ค. 2563 11:59 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้( 21 ต.ค.63) พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่าในการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นทีอำเภอต่างๆ ของจังหวัดยะลานั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการฯ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยได้นำ “ถุงยังชีพ” ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” จำนวน 6 ถุง ไปมอบให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ในพื้นที่ อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เป็นโครงการหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดขึ้น โดยการจัดทำถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย สิ่งของอุปโภค-บริโภค และ ยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กำลังพลของหน่วยนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่เป้าหมาย ในโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น