วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: ทุ่ม 3.7 หมื่นล้าน ปั้นสนามบินภูธร

 6 ธ.ค. 2562 08:13 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคระยะ 10 ปี เริ่มปี 2560-2569 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยปีงบประมาณ 2563 ทย.ได้รับจัดสรรงบฯ 6 พันล้านบาท มีโครงการหลักๆ ใน 4 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยานกระบี่ โครงการก่อสร้างทางขับขนาน (แท็กซี่เวย์) ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ก.ม.) วงเงิน 1.35 พันล้านบาท ท่าอากาศยานนราธิวาส โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร (เทอร์มินอล) หลังใหม่ วงเงิน 800 ล้านบาท ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างเทอร์มินอลหลังใหม่ วงเงิน 775 ล้านบาท และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โครงการปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารขาออก และติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบนำจอด วงเงิน 200 ล้านบาท และโครงการขยายลานจอดเครื่องบิน วงเงิน 500 ล้านบาท โดยได้สั่งการให้ ทย.จัดเตรียมรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม เมื่องบฯ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ก็ให้เปิดประมูลทันที

ที่มา: มติชนสุดสัปดาห์
News Code: das gen g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcw v:paperl

ความคิดเห็น