วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

'จังหวัดยะลา'คัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น

 2 ก.ค. 2563 04:42 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เมื่อ วันก่อน นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานการประชุมคัดเลือก คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัด ตามโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2563 โดยมีนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกในครั้งนี้
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและพัฒนารวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน คลังปัญญาผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มาสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดปีติสุข
ด้านนายดอรอฮิง สะรีดอง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา หนึ่งในผู้ที่ถูกคัดเลือก เปิดเผยว่าตนมีอาชีพเป่าปี่ชวาของคณะลิเกฮูลู คณะสีละและหนังตะลุง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วแต่คณะไหนจะเชิญไปร่วมแสดงในงานต่าง ๆ เช่นงานกาชาดและงานศาลหลักเมืองยะลา ในยามว่างก็จะมีอาชีพทำปี่ชวาขายในราคา 1,000-3,000 บาท นอกจากนั้นทำว่าวไทยขายด้วย โดยฝากให้เพื่อน ๆ ขายในเฟซบุ๊กเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ทำอาชีพผลิตอุปกรณ์เป่าปี่มาตั้งแต่อายุ 18 ปี จนถึงปัจจุบัน จะมีลูกค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และลูกค้าในประเทศมาเลเซียมาติดต่อซื้อ โดยจะมีเคล็ดลับในการทำคือทำออกมาแล้วทำให้ผู้เป่าปี่เป่าให้มีความไพเราะ ได้อารมณ์ในการเล่นทุกครั้ง.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น