วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

"จ่าจำปา"ยิ้มได้"สั่งลดโทษขัง" เหลือ 7 วันครบปล่อยตัววันนี้

 23 เม.ย. 2563 10:55 น.    หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล

'โฆษกกองทัพภาคที่ 4' แจงความคืบหน้า แถลงข่าวดี'จ่าจำปา'ได้ลดโทษเหลือขังแค่ 7 วันปล่อยตัววันนี้ ย้ำไม่ได้ทำตามกระแสสังคม
style=font-size:18px;
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/โฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจ.ส.อ.พีระศักดิ์ จำปา หรือจ่าจำปา ที่มีคลิปข่าวโต้เถียงกับ ผวจ.ตรัง สรุปได้ว่าถึงแม้พฤติกรรมและการแสดงออกของ จ.ส.อ.พีระศักดิ์ จะเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร ฐานใช้กิริยาวาจาไม่สมควรและไม่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน ที่ได้สั่งการให้ทหารทุกคนปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้ออกประกาศไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องไปดูแลมารดาซึ่งป่วยหนัก และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและ จ.ส.อ. พีระศักดิ์ ได้สำนึกผิดว่าได้กระทำผิดวินัยทหารจริง ประกอบกับที่ผ่านมาได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ส่งผลดีต่อทางราชการและไม่เคยกระทำความผิดวินัยร้ายแรงมาก่อน จึงเป็นเหตุอันควรปรานี สมควรลงทัณฑ์ จำขัง มีกำหนด 7 วัน ตั้งแต่ 17 - 23 เม.ย. ทบทวนการสั่งลงทัณฑ์ในครั้งนี้ไม่ใช่กระแสสังคมมากำหนด แต่เป็นไปตามขั้นตอนของการปกครองบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของหน่วยทหาร ที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกำลังพลทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการดูแลมารดาที่เจ็บป่วย ยังคงให้ทีมแพทย์ของหน่วยทหารเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลตามห้วงเวลาให้ดีที่สุด.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แจงเหตุสั่งลงทัณฑ์'จ่าจำปา' มทพ.4เร่งเยียวยาครอบครัว

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pol g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

ความคิดเห็น