วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

รายงานพิเศษ : ศอ.บต.จับมือส.พุทธสมาคม5จว.ชายแดนใต้ จัดกิจกรรมยกย่อง 'พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี'

 27 ม.ค. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ต้องยอมรับความจริงอย่าง“หน้าชื่นตาบาน” ว่า16ปี ของการเกิดความรุนแรงจาก“ไฟใต้” ระลอกใหม่ ในพื้นที่3จังหวัด และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา อันได้แก่ อ.จะนะ,เทพา,นาทวี และ สะบ้าย้อย นอกจากสร้างความสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน ทั้งในเรื่องของ ชีวิต และ ทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงแล้ว
ในแวดวงของ“พุทธศาสนา” ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ก็ได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจประเมินค่า “พระคุณเจ้า” หลายรูป ต่างตกเป็น“เหยื่อ” ของสถานการณ์ความขัดแย้ง ถูก เข่น ฆ่า จากฝีมือของ“แนวร่วม”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่มี“บีอาร์เอ็น” เป็น“แกนนำ” วัดหลายแห่งถูก“คุกคาม”จน“พระสงฆ์” ไม่อาจจะที่“จำวัด” ได้ ต้อง“อพยพ”ออกจากพื้นที่ จนเป็นเหตุให้มี“วัดร้าง” เกิดขึ้นหลายแห่งในหลายพื้นที่
ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า มีวัด306วัด สำนักสงฆ์22แห่งและที่พักสงฆ์63แห่งรวมทั้ง วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์
386แห่งและที่กลายเป็นวัดร้าง เพราะพระสงฆ์ไม่กล้าที่จะอาศัยอยู่ เพราะเกรงอันตราย และอยู่ไม่ได้เพราะคนไทยพุทธ ที่อยู่ในพื้นที่“อพยพ” ออกจากพื้นที่จนพระสงฆ์ไม่สามารถ ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ได้ จำนวน16แห่ง
แม้ว่า ในหลายปีที่ผ่านมา วัด และพระ อาจจะถูก กระทำ จาก แนวร่วมน้อยลง แต่ ปฏิบัติการ ที่มีต่อ วัด และ พระสงฆ์ ก็ยังเป็น เป้าหมายของ บีอาร์เอ็น เพราะล่าสุดมี วัดที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ถูก แนวร่วมบุกเข้าไปกราดยิง จนทำให้ เจ้าอาวาส มรณภาพ1ศพ และมีพระในวัด บาดเจ็บสาหัสอีก2รูป
เพราะฉะนั้น วัด และพระ ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ “บวรพุทธศาสนา” ในพื้นที่3จังหวัด และ4อำเภอ ของ จ.สงขลา ยังอยู่ในสภาพที่“เปราะบาง”และ“ถดถอย” เช่นเดียวกับกลุ่ม“ไทยพุทธ”ที่มีอยู่หลายชุมชน ที่อยู่ในสภาพ“ถดถอย” จน กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้า และ ศอ.บต. ต้องทำแผนในการนำ“ไทยพุทธคืนถิ่น” เพราะการรักษาแผ่นดินในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสร้างขวัญ กำลังใจ และ “ศรัทธา” ต่อ บวรพุทธศาสนาในพื้นที่ เพื่อให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง และเพื่อเป็น“ที่ยึดเหนี่ยว”ของคน“ไทยพุทธ”ในพื้นที่ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในยามที่“พุทธศาสนา”ถูกรุกราน และมีเรื่องเสื่อมเสีย ของ พระภิกษุ เป็นข่าวในหน้า“สื่อ” มาโดยตลอด
เมื่อปี2559พุทธสมาคมจังหวัดยะลา ซึ่งมีนายวิชัยเรืองเริงกุลฤทธ์เป็นนายกสมาคม ได้ดำเนินการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติดี ด้วยการทำกิจกรรมยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างในชื่อว่า“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี”ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะมีการ“ถวายโล่เกียรติคุณ” ให้กับ พระผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระที่ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ผู้คนสมควร“กราบไหว้”แล้ว ยังมีพิธีการต่างๆ อย่างสมเกียรติ และมีการนำนักเรียน นักศึกษา มาอ่านทำนอง“สรภัญญะ” และในปี2560พุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส ก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นปีที่2และ พ.ศ.2561จังหวัดปัตตานี ได้สืบทอดจัดกิจกรรมนี้เป็นจังหวัดที่3โดยมีพระผู้ใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจาก คณะสงฆ์ ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการยกย่อง และประกาศให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้
สำหรับ กิจกรรมยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” ในปี2562ซึ่งเป็นปีที่4นั้น นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความ มั่นคงให้กับ บวรพุทธศาสนาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ศอ.บต. ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับพุทธสมาคมจังหวัดยะลา เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมนี้ในวันที่6กุมภาพันธ์2563ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิพระอารามหลวง เขตเทศบาลนครยะลา
ซึ่งนายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดยะลา กล่าวว่า ที่ผ่านมา กิจกรรมยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” จัดขึ้นโดยพุทธสมาคมแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ครั้งนี้ ได้หารือร่วมกับ ศอ.บต. และเห็นชอบให้จัดพร้อมกันทั้ง5จังหวัด โดยพุทธสมาคมจังหวัดยะลา เป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งกิจกรรมยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” ในวันที่6กุมภาพันธ์ ที่ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ประกอบด้วย08.30น.พระสงฆ์พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงหลังจากนั้นประธานในพิธี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนประกอบพิธี ขอขมาพระเดชพระคุณ“ผู้สมควรกระทำอัญชลี”5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานถวายโล่เชิดชูเกียรติพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลพิธีกรอาราธนา พระปริตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูป เจริญพระพุทธมนต์พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียคาถา ประธานผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร
เวลา10.00น. ตัวแทนนักเรียน5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน240คน นำสวดมนต์สรภัญญะ ประธานมอบเกียรติบัตรของที่ระลึกแก่ตัวแทนนักเรียน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนนายกพุทธสมาคม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชนผู้รวมกิจกรรมยกย่องพระเถระ“ผู้ควรกระทำอัญชลี” มอบของที่ระลึกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องพระเถระ“ผู้ควรกระทำอัญชลี”10.00น.ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ผู้มีเกียรติพุทธศาสนิกชนบุคคลทั่วไป ครู นักเรียน ร่วมรับทานอาหาร และเป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า3,000คน
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมการยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” ที่ พุทธสมาคมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ดีที่ต้องยกย่อง ในส่วนของ ศอ.บต. นั้น หลังจากที่ นายกพุทธสมาคมจังหวัดยะลา ได้หารือเพื่อให้ ศอ.บต. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ก็เห็นชอบในทันที เพราะเรื่องการ จัดกิจกรรม ส่งเสริมเรื่องของศาสนาพุทธ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องจำเป็น ศอ.บต. มีกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ตามแผนงาน ของแต่ละปีงบประมาณ แต่เมื่อพุทธสมาคมเสนอโครงการการทำกิจกรรมยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี”เพื่อให้ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณ ก็เห็นชอบ ทั้งที่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ต้องดำเนินการให้ได้ เพราะการจัดกิจกรรมแบบนี้ เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ต้องกระทำ และเป็นหน้าที่ของ ศอ.บต. ที่ต้องหางบประมาณมาเพื่อสนับสนุน ซึ่งขอชื่นชม นายกพุทธสมาคมทั้ง5จังหวัด ที่ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมยกย่อง“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี”มาถึง3ปี ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจการสร้างความเข็มแข็งให้กับ พระ วัด และคนไทยพุทธ ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ3จังหวัด และ4อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นท“เปราะบาง” ที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคช่วย ในการสร้างความมั่นคงให้กับ บวรพุทธศาสนา
สำหรับพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี ซึ่งคณะสงฆ์ของแต่ละจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกให้เป็น“พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี” นั้น1พระราชศีลสังวร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธ) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา2พระราชปัญญามุณีเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน จ.ยะลา3พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัด ตานีนรสโมสรพระอารามหลวง จ ปัตตานี4พระครูรัตนคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอหงส์ - รัตภูมิ(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่ามะนังชโลธร จ.สตูล5พระครูสถิตศีลขันธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิต จ.นราธิวาส
ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น