วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

เดินสายชายแดนใต้พบผู้นำศาสนา

 21 ก.ย. 2563 03:45 น.    หมวดหมู่ การเจรจาเพื่อสันติ

ยะลา - พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าพบและประชุมหารือกับนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาร่วมให้การต้อนรับเผยว่า ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาภายในของประเทศ การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในพื้นที่ถือว่าเป็นเรื่องความสำคัญ พบปะพี่น้อง ประมวลปัญหานำไปพูดคุยเพื่อหาทางออก
ส่วนปัญหาเรื่องของความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่นั้น ทางรัฐบาลพยายามแก้ไข แต่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ต้องสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง หรือความไม่เข้าใจ ความไว้วางใจกันได้ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ พยายามที่จะทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 22 ก.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

ความคิดเห็น