วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: นราฯติวความพร้อมเจ้าของกิจการแนวชายแดน

 14 มี.ค. 2561 09:00 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับ 2 หน่วยงาน คือสำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส และหอการค้า จ.นราธิวาส ที่ห้องประชุมศุลกากรด่านพรมแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พื้นฐานระหว่างประเทศในครั้งนี้ มีเจ้าของกิจการค้าแนวชายแดนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และอำเภอใกล้เคียง ประกอบด้วย กลุ่มผลิตสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความสามารถวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจตลาดชายแดนไทย-มาเลเซีย และสามารถเรียนรู้เทคนิคการติดต่อการค้า รวมทั้งการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อมีความพร้อมในการรองรับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของเมืองต้นแบบ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ความคิดเห็น