วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564

ผู้นำ5ศาสนาเดินเจริญเมตตา! หวังคนไทยสามัคคี-ประเทศสงบร่มเย็น

 22 พ.ย. 2563 22:21 น.    หมวดหมู่ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

22 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ถนนโชคสมาน 5อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีตัวแทนผู้นำศาสนา 5 ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนา คริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา พราหมณ์ ศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนประมาณ 50 คน เดินทั่วเมืองหาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุขมีความร่มเย็น ตามคำสอนหลวงพ่อพุทธธาตุกล่าวว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศและไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง
-->
พวกเรา 5 ศาสนาประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนา คริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา พราหมณ์ ศาสนาซิกข์เราเดินเจริญเมตรตาให้เป็นที่เกิดสันติสุขเพราะว่าเราอยากให้ประเทศสงบสุขให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุขมีความร่มเย็นประเทศนั้นมีความรุ่งเรืองมีความสามัคคีกัน และการเดินในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเรา 5 ศาสนานั้นเรามีเฉพาะเรื่องศีลธรรมอย่างเดียวเพราะว่าเราจะนำศีลธรรมให้กลับมา เพราะว่าหลวงพ่อพุทธธาตุกล่าวว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาฐ พวกเราก็มีหน้าที่เดินเพื่อเจริญ ศีลธรรม ให้คนมีเมตรตาไม่โกรธไม่ เกียจกัน เพราะว่าการโกรธการเกียจ เป็นต้นเหตุของความทุก
เมื่อเรามีความทุกเราก็นำความทุกไปสู่ครอบครัวและทุกครอบครัวทุกสังคม และสังคมมีความทุกก็จะนำประเทศไม่เกิดความสงบสุข เฉพาะฉะนั้นเราเดินเจริญศีลธรรมให้ประเทศ ให้พี่น้องประชาชนมีความเมตรตาต่อกัน ไม่โกรธไม่เถียงกัน

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

ความคิดเห็น