วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เปิดด่านเพิ่มส่งทุเรียนยะลาไปจีน

 3 มิ.ย. 2563 04:48 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา เปิดเผย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ในภาพรวมของทุเรียนในปีนี้ของ จ.ยะลา มีผลผลิตประมาณ 5.2 หมื่นตัน ซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ปีที่แล้วประมาณ 4.2 หมื่นตัน และคาดว่าสามารถส่งออกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ตลาดที่ส่งออกก็คือ จีนเป็นหลัก โดยมีบริษัทตัวแทนเป็นผู้ส่งออก แต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องโชเฟอร์ขับรถส่งสินค้า เนื่องจากเมื่อถึงด่านที่ สปป.ลาว ก็ใช้โชเฟอร์คนลาว ขับต่อแทน
นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเจรจากับทางประเทศจีน ให้ เพิ่มช่องทางด่านส่งออกอีกหนึ่งช่องทาง รวมทั้ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มีการเจรจากับทางรัฐบาลมาเลเซีย ให้เปิดด่านที่ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ที่จำกัดเฉพาะส่งออกยางพารา หลังมีการเจรจาก็สามารถส่งออกผลไม้เพิ่มได้ และราคาทุเรียนปีนี้ น่าจะมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น