วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

นายมีศักดิ์ ภักดีคง

 27 ม.ค. 2563 06:23 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นำคณะลงพื้นที่เพื่อพบปะทักทายกับเด็กนักเรียนจาก 4 โรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียน ต.ช.ด.พีระยานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านเจาะบาแน โรงเรียนธรรมพิทยาคาร และคณะกรรมการประมงโรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น