วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

เกษตรกรรุ่นใหม่จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชาวนา

 26 ก.พ. 2563 05:13 น.    หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต

น.ส.ฟิรดาว มะเกะ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า แนวคิดนี้สืบทอดมายังรุ่นสู่รุ่น ทำให้ตนเองได้ซึมซับการทำนาจากคุณป้า ซึ่งได้เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ทำให้อยากจะมาสานต่อ โดยปีที่แล้วที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทางคณะที่เรียนมีโครงการมาให้ทำ จะเป็นโครงการอะไรสักอย่างก็ได้ที่ทำให้แสดงถึงความเป็นตัวตน แสดงถึงความเป็นหมู่บ้านของตัวเอง จึงเลือกกิจกรรมการ ทำนาขึ้น แล้วก็ดึงน้อง ๆ โรงเรียน ตาดีกาในหมู่บ้าน บ้านเนียง อ.เมือง จ.ยะลา มาร่วม
"เราอยากช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวที่เป็นอาหารกลางวันให้ เด็ก ๆ ก็เลยให้น้อง ๆ มาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำนา การดำนา ใส่ปุ๋ย เกี่ยวข้าวเอง ปรากฏว่าเราได้กำลังใจเพิ่มขึ้นจากน้อง ๆ ที่มาร่วมโครงการ เพราะน้อง ๆ ได้เล่าถึงความรู้สึกว่า ตั้งแต่ได้ร่วมทำนาเกี่ยวข้าวเองทำให้รู้คุณค่าของข้าว เวลาทานข้าวก็ทานให้หมดจาน เพราะรู้สึกว่าการทำนามันยาก มันเหนื่อย แล้วมันร้อนแค่ไหน แค่เราได้ยินคำบอกเล่าของน้อง ๆ เพียงเท่านี้ เราก็มีกำลังใจในการอยากจะทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีก ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 โดยปีนี้ ได้เปิดให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากมาร่วมเรียนรู้การทำนาด้วยกันเข้ามาร่วม แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่อนาคตต่อไปคิดว่าจะทำต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาผลิตแหล่งอาหารเป็นของตัวเองได้"
สำหรับใครที่อยากเรียนรู้วิถีชาวนา ฟื้นฟูเกษตรกรรมพื้นบ้านในปีหน้า ก็สามารถเข้ามาร่วมได้ เพราะตั้งใจว่าจะจัดกิจกรรมทุกปี เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

ความคิดเห็น