วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ทหารพัฒนา จัดตลาดนัดโคเนื้อ ส่งเสริมอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 26 ก.พ. 2564 09:05 น.    หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาภาดาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมตลาดนัดโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้นำโคมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มโค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการจัดตลาดนัดโคเนื้อในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวน 50 ราย และนำโคเนื้อเข้าร่วมจำหน่าย 25 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 21 ตัว เพศเมีย 4 ตัว ทั้งนี้สามารถจำหน่ายโคได้จำนวน 6 ตัว มีเพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 167,431 บาท
จากการจัดตลาดนัดโคครั้งนี้ นายชำนาญ ชุมไฝทอง สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคแนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด ซึ่งนำโคมาจำหน่าย กล่าวว่า การขายที่เป็นการขายราคากลางที่มีการกำหนดไว้ โดยไม่มีการเพิ่มราคาส่วนต่าง จากพ่อค้า คนกลาง ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรง สามารถมีการต่อรองราคาได้ ทำให้ได้ราคาที่เป็นที่พอใจ
ด้านนายชัยยะ หมานหมัด ผู้ซื้อโค กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสที่ดี ที่ชาวบ้าน ไม่ต้องไปหาตลาดที่อื่น มาที่ตลาดนัดโคเนื้อ นทพ.ที่เดียว ผู้ชื้อสามารถได้โคคุณภาพ ราคาดีไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ซึ่งการจัดครั้งนี้ได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ่มโค นทพ.และประชาชนที่มารับซื้อโค เนื่องจากได้พูดคุยต่อรองราคากับผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้ราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้และความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีบริการฉีดยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ ฟรี ให้กับโด ที่เข้าร่วมอีกด้วย

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

ความคิดเห็น