วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

ตอนที่ 33 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ฟ้าใหม่ที่ปลายด้ามขวาน

 7 ก.ค. 2559 16:25 น.

สารคดี ชุด จารึกไว้ในแผ่นดิน ตอนที่ 33 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ฟ้าใหม่ที่ปลายด้ามขวาน

จารึกไว้ในแผ่นดิน ปี 2558

Now Playing 11/36
1

ตอนที่ 7 อรอุมา ธานี กำลังใจที่เหลืออยู่

2

ตอนที่ 6 วรรณกนก เปาะอีแตดาโอะ กลุ่มลูกเหรียง ที่พักหัวใจเด็กกำพร้า

3

ตอนที่ 5 ไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่พ่อฝากไว้

4

ตอนที่ 4 วชิรพันธุ์ ภู่พงศ์ อาเนาะบุหลัน ลูกพระจันทร์บรรเลง

5

ตอนที่ 3 แวเยาะ แวะอาแซ ครูเจ้าฟ้าฯ

6

ตอนที่ 2 สมมาตร ดารามั่น ปราชญ์ชาวบ้านตามรอยพระราชดำริ

7

ตอนที่ 1 โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

8

ตอนที่ 36 ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ คลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้

9

ตอนที่ 35 ดนยา สะแลแม เพื่อบ้านเกิดเข้มแข็ง

10

ตอนที่ 34 หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23 เฉพาะกิจพิทักษ์เมือง

11

ตอนที่ 33 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ฟ้าใหม่ที่ปลายด้ามขวาน

12

ตอนที่ 32 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 13

13

ตอนที่ 31 คอลีเยาะ หะหลี นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชายแดนใต้

14

ตอนที่ 30 โครงการพระราชดำริฟาร์มตัวอย่างบ้านป่าตาเขียว

15

ตอนที่ 29 รักชาติ สุวรรณ ผู้นำชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

16

ตอนที่ 28 ผ่องพรรณ แซ่พั้ง นักปกครองหญิงต้นแบบ

17

ตอนที่ 27 วรรณดี ทองเกลี้ยง เกษตรกรนักสู้แห่งบ้านท่าด่าน

18

ตอนที่ 26 ณัฐกานต์ เต๊ะละ หนทางสู่สันติสุข

19

ตอนที่ 25 สนิท รัตนซ้อน พอเพียงเพื่อแผ่นดิน

20

ตอนที่ 24 สิน ดารามั่น บ้านของพ่อที่นราธิวาส

21

ตอนที่ 23 วารินทร์ บุศพรรณ ข้าราชบริพาร ใต้เบื้องพระยุคลบาท

22

ตอนที่ 22 สุรัตน ธรรมขันทา เกษตรต้นแบบแห่งบ้านเขาตันหยง

23

ตอนที่ 21 กรมทหารพรานที่ 43 ดอกไม้เหล็กชายแดนใต้

24

ตอนที่ 20 ถิน หวังทอง ผู้สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน

25

ตอนที่ 19 บรรยงค์ สุทธิพงศธร ครูดีในดวงใจ

26

ตอนที่ 18 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6

27

ตอนที่ 17 เพ็ญสุข เสียงเพราะ สตรีแกร่งแห่งเมืองยะลา

28

ตอนที่ 16 นิเด๊าะ อิแตแล การให้โดยไม่หวังผล

29

ตอนที่ 15 หมู่บ้านรอตันบาตู ด้วยรักจากแม่

30

ตอนที่ 14 สมควร คงถาวร ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อชุมชน

31

ตอนที่ 12 อดุลย์ เร็งมา รักษาชีวิตด้วยหัวใจ

32

ตอนที่ 11 ซูไบดะห์ ดอเลาะ สันติภาพคือสิ่งที่สวยงาม

33

ตอนที่ 10 ต่วนอัมรัน กูโซะ สู้ด้วยใจที่ไร้ขา

34

ตอนที่ 9 วรพงษ์ ขุนพรหม เกษตรยุคใหม่ หัวใจพอเพียง

35

ตอนที่ 8 คำนึง ชำนาญกิจ ผู้ตามหาความเป็นธรรม

36

ตอนที่ 13 อาไซน์น่า อับดุลเลาะ ต้นแบบห้องเรียนวิถีอิสลาม

ความคิดเห็น