วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

สื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน

งานประกาศรางวัลความสำเร็จโครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ประจำปี 2566

คลิปบรรยายกาศค่ายอบรมผู้นำสื่อสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม โครงการสื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรม BP Samila Beach And Resort จ. สงขลา


วีดีโอค่ายผู้นำสื่อสร้างสรรค์ ปี 2566


กิจกรรมที่ 2 ค่ายผู้นำเยาวชนสื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน Day1
https://photos.google.com/share/AF1QipM8VPVgcKiCGEkHhmMF7Ri_eA0ghyIiEUVH8_4_e5Vadimlv0HL1gUf9wLs8Ugo_A?key=WU00OExzeF96blZOem5SQ0dVWE5ULWhQRHpVZ0l3

สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน Day2
https://photos.google.com/share/AF1QipPcNUhk_xDzMHy6oSAkuKWx6mhPxc-jGJPAz3V5swVifrRwhmbe2MQolIXk0MD9PQ?key=YkFPWkFvb0VDbWlJUGFWWDl3c0lRcG82OTQ1MEF3

สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน Day3
https://photos.google.com/share/AF1QipO1u3iFXQTwUO7PUZNMCeCirKNFQoUeYEz4r-D04CRTOxRZNSqyofkPiomdJowTGA?key=WUxvVDVWaWQ1Skh0M0puX1F5dlVWUWhkX05raU5R

สื่อสร้างสรรค์ สานฝันเยาวชน Day4
https://photos.google.com/share/AF1QipN-NC8FCiuWwb3Jf3yXrPSWwQqiHRnQy8Nvvua7Ya6_9ZQw1RdbhpymhPxdSDCVGw?key=TWZxMHQ0YmJJbXBTZ1g4ZDQ4WnVtYUJPU21XYmJB

อบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 1
https://www.facebook.com/100092696558141/posts/175746865525198/?mibextid=cr9u03

อบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ จ.ยะลา ครั้งที่ 2
https://www.facebook.com/100092696558141/posts/177520548681163/?mibextid=cr9u03

อบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ จ. นราธิวาส ครั้งที่ 3
https://www.facebook.com/100092696558141/posts/178867585213126/?mibextid=cr9u03

อบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ จ.สงขลา ครั้งที่ 4
https://www.facebook.com/100092696558141/posts/179953898437828/?mibextid=cr9u03

คลิปประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน จ. ปัตตานี วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ซี. เอส. จ. ปัตตานี


คลิปประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน จ. ยะลา วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ยะลาแกรนด์พาเลซ จ.ยะลา


คลิปประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ตันหยง จ.นราธิวาส


คลิปประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่