วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญชมรายการ พระเมตตาสู่ปวงประชา ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.50 - 18.00 น.ทาง ททบ. (HD. 5)            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญชมรายการ พระเมตตาสู่ปวงประชา ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.50 - 18.00 น.ทาง ททบ. (HD. 5)            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญชมรายการ พระเมตตาสู่ปวงประชา ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.50 - 18.00 น.ทาง ททบ. (HD. 5)            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญชมรายการ พระเมตตาสู่ปวงประชา ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.50 - 18.00 น.ทาง ททบ. (HD. 5)            ศปป.5 กอ.รมน.ขอเชิญชมรายการ พระเมตตาสู่ปวงประชา ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.50 - 18.00 น.ทาง ททบ. (HD. 5)
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
วันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดส..

วันที่ ๒๖ - ๒๙ ก.ย. ๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม "คำตอบอยู่ที่ตำบล" กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, นาทวี, เทพา, สะบ้าย้อย) และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๒๐ คน

บทความ
ดูทั้งหมด
คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด