วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 2564

          พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งแรก ภายหลังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีคำสั่งให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ศบค.ส่วนหน้า” ซึ่งมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เพื่อกำกับ ดูแล ประสานงาน ขับเ...

..อ่านต่อ
18 ต.ค. 2564

          พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ภายในค่ายวชิราวุธ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เตรียมรับทหารผลัดใหม่ ผลัดที่ 2/64 ที่จะรายงานตัวเข้ากองประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ล่าสุด ว...

..อ่านต่อ
18 ต.ค. 2564

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดยร้อยเอก ไพรัช กุ้ยติ้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตอนเสนารักษ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่จัดหน่วยให้บริการวัคซีนเร่งด่วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ และครอบครัวมารับบริการวัคซีนฟรีที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุตั้งแต่ ...

..อ่านต่อ
17 ต.ค. 2564

          ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านลุวง ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ร้อยโท ธีรภัทร์ สาสูงเนิน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4206 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนสาย บ้านลุวง-บ้านไร่ หมู่ที่ 4 และอาคารอเนกประสงค์ บ้านลุวง ตำบลตะโละ อำเภอยะ...

..อ่านต่อ
16 ต.ค. 2564

          ที่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชาวปัตตานี และบุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน การเข้ารับวัคซีนในครั้งนี้เป็นกลุ่...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 2564

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนร่วมคณะติดตามเดินทางไปยัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและรักษา...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 2564

          วันนี้ 14 ตุลาคม 2564 ที่ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 และหน่วยงานภายในค่ายวชิราวุธ ซึ่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด           ทั้งนี...

..อ่านต่อ
14 ต.ค. 2564

          เมื่อ (13 ต.ค. 64 ) เวลา 14.40 น. ที่ท่าอากาศยานปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีทีมแพทย์อาสาจากกรุงเทพมหานคร นำโดย นายแพทย์ ปานเทพ คณานุรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย สมาชิกหมออาสาพริบตาคลินิก สมาชิกเพจอีจัน สมาชิกสื่อกระจกเงา และสมาชิกสื่อเส้นด้าย นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มามอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ว...

..อ่านต่อ
12 ต.ค. 2564

          เมื่อ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่บาราเซาะ บ้านฮูแตยือลอ หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ในการเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ดั...

..อ่านต่อ
10 ต.ค. 2564

          จากกรณีเจ้าหน้าที่สนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่บ้านฮูแตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จนถึง ขณะนี้ เป็นเวลา 12 วันแล้วนั้น           ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ ( 10 ต.ค.2564) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 97 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 968 รายการ