วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 2563

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ลานพื้นแข็ง ศาลาสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะและให้โอวาทแก่กำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ กองพลทหารราบที่ 15 ,มณฑลทหารบกที่ 46 และ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บังคับหน่วยพร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ และร่วมแสดง...

..อ่านต่อ
21 ก.ย. 2563

          ที่ บ้านสันติ หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 นำกำลังพล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสุคิริน เจ้าหน้าที่ป่าไม้บ้านจุฬาภรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแว้ง-สุคิริน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุคิริน และชาวบ้านในพื้นที่ ทำการสร้างฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ตาม “โครงการสร้างฝายมีชีวิต”...

..อ่านต่อ
21 ก.ย. 2563

          ที่ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กรมทหารพรานที่ 42 ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดปัตตานี           คุณฉัตราภรณ์ รัตนฉายา ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “สวนลุงคิด” แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ฯ เยี่ยมชม การดำเนินงานภายในศูนย์ ฯ พร้อมร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมี พันเอก ...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2563

          จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นโดยไม่ทราบสาเหตุ และบุคคลจำนวน 2 คน ในพื้นที่ บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด วันนี้ (20 กันยายน 2563 ) พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลัง 3 ฝ่าย เข้า...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2563

          ตามที่กองทัพบก มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 4 โดย มณฑลทหารบกที่ 46 จัดนักกีฬาทีมสโมสรกองทัพบก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับ มหกรรม ขอสรุปนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล (เหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดง) ตามลำดับและสรุปเหรียญรางวัล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563 จำนวน 13 รุ่น รายละเอียดดังนี้ สิบตรี อิสยาส สาดารา คว้าเหรียญทอง จากกีฬาปันจักสีลัตประเภทร่ายรำชายเดี่ยว นางสาวสาลินี มามุ คว้าเหรียญทอง จากกีฬาปันจักส...

..อ่านต่อ
19 ก.ย. 2563

          จากสถานการณ์อุทกภัย พายุโซนร้อน ”โนอึล” ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมพื้นที่ 44 จังหวัดทั่วประเทศ และส่งผลกระทบในพื้นที่ 7 จังหวัดของภาคใต้ นั้น ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาคเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วน           ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2...

..อ่านต่อ
19 ก.ย. 2563

          วันนี้ 18 ก.ย. 2563 เวลา 11.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมแถลงผลการปฏิบัติงานรอบ 2 ปี ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจให้แ...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2563

          วันนี้ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ตำบลจวบ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน” โดยมี พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยนายมะสุขรี ซีเดะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนจิตอาสา ร่วม...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2563

          วันนี้ ( 17 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ) ที่วัดควนใน หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ ร่วมทำบุญ เนื่องใน “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับบรรพชน (ตา-ยาย) ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสืบสานประเพณีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่           ...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2563

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดตรวจเยี่ยมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย ครัวเรือนของนางปวิตา ตราชู ทายาทของนายสิทธิเดช ตราชู เสียชีวิตจากเห...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 50 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 494 รายการ