วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

ขอฝากพี่น้องประชาชน ทำความเข้าใจด้วยเหตุและผลยึดกฎกติกาของบ้านเมือง แนะนำบุตรหลานของท่าน ว่าการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเป็นการละเมิดกฎหมาย และบูรณภาพแห่งดินแดน เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ"

 13 มิ.ย. 2566 11:49 น.    เข้าชม 417

"ขอฝากพี่น้องประชาชน ทำความเข้าใจด้วยเหตุและผลยึดกฎกติกาของบ้านเมือง แนะนำบุตรหลานของท่าน ว่าการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราช ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเป็นการละเมิดกฎหมาย และบูรณภาพแห่งดินแดน เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ"

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น