วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567

สำหรับเจ้าหน้าที่


ใบเปลี่ยนเวร และแทนเวร ที่ถูกต้อง
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบเปลี่ยนเวร_และแทนเวร_ที่ถูกต้อง.doc
ใบขออนุญาตแทนเวร V2 (ห้ามแก้ไขหรือบันทึกทับ
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบขออนุญาตแทนเวร_V2_(ห้ามแก้ไขหรือบันทึกทับ.docx
ใบลา100-006(แบบ 5)
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบลา100-006(แบบ_5).doc
ใบลาป่วย
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบลาป่วย.doc
ใบลาพักผ่อนประจำปี
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบลาพักผ่อนประจำปี.doc
05005 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม และขออาหารว่าง
ไฟล์ดาวน์โหลด: 05005_แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม_และขออาหารว่าง.pdf
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไฟล์ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง.xlsx
ใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์
ไฟล์ดาวน์โหลด: ใบยืมสิ่งของและอุปกรณ์.docx
แบบฟอร์มขออนุมัติการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
ไฟล์ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มขออนุมัติการใช้บริการงานประชาสัมพันธ์.docx
แบบรายงานขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีความจำเป็นส่วนตัว
ไฟล์ดาวน์โหลด: แบบรายงานขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด_กรณีมีความจำเป็นส่วนตัว.pdf

หน้า 1 จาก 2 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 11 รายการ