วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ฉก.สงขลา ณ ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา และ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. รับฟังการบรรยาย สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของ ฉก.สงขลา ๔๐ ณ บก.ฉก.สงขลา ๔๐

 28 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ฉก.สงขลา ณ ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา และ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. รับฟังการบรรยาย สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของ ฉก.สงขลา ๔๐ ณ บก.ฉก.สงขลา ๔๐

ความคิดเห็น