วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สสน./สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรชมเชย แก่ ร.ท.ณฤทธิ์ หนูน้ำ นักวิชาการประสานงานพัฒนา สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่น เป็นกำลังพลตัวอย่างด้าน ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีจริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

 20 มิ.ย. 2565

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สสน./สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรชมเชย แก่ ร.ท.ณฤทธิ์ หนูน้ำ นักวิชาการประสานงานพัฒนา สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่น เป็นกำลังพลตัวอย่างด้าน ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีจริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับกำลังพลผู้มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดใน โครงการองค์กรคุณธรรม โดยมี กำลังพล สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงาน ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น