วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ น. พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีปิดการปฐมนิเทศ ผู้บริหารประจำปี ของ กอ.รมน. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. โดยมี พล.ท.วิกร เลิศวัชรา รอง ลธ.รมน. (๓) เป็นประธานในพิธี

 28 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ น. พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีปิดการปฐมนิเทศ ผู้บริหารประจำปี ของ กอ.รมน. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. โดยมี พล.ท.วิกร เลิศวัชรา รอง ลธ.รมน. (๓) เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น