วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ พ.ท.หญิง สุดารัตน์ น้อยแรม

 31 ต.ค. 2565

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ พ.ท.หญิง สุดารัตน์ น้อยแรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผน สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็น นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา อัตรา พ.อ. โดยมี ผู้บริหาร และกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี ณ สำนักงาน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น