วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

ประเพณีฮารีรายอ วันเฉลิมฉลองของศาสนาอิสลาม

 28 มิ.ย. 2560 22:40 น.    เข้าชม 28064

วันฮารีรายอ "Hari Raya" หรือวันอีด
      เป็นวันเฉลิมฉลองของศาสนาอิสลาม อิสลามสนับสนุนให้ชาวมุสลิมได้เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ หลังจากที่ถือศีลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือน วันฮารีรายอถือว่าเป็น "วันครอบครัวของศาสนาอิสลาม"
"วันฮารีรายอ"
      ชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้อง เพื่อให้อภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มัสยิดโดยพร้อมเพรียงกันวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม ๑ ปีมีวันฮารีรายอ ๒ ครั้งคือ
๑. วันอีดีลฟิตรี (วันออกบวช)
      ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม ชาวมุสลิมต้องบริจาคทานต่อแก่คนยากจน
๒. วันอีดิลอัฏฮา
ตรงกับวันที่ ๑๐ ค่ำ เดือนซุลฮิจจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ตามปฏิทินอิสลามถือเป็นวันครบรอบการถือศีลอดของเดือนรอมฏอน

ความคิดเห็น