วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ขั้นตอนการลงนามออนไลน์ปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า

 14 ก.ค. 2563 12:55 น.    เข้าชม 2637

ขั้นตอนการลงนามออนไลน์ปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้า
1. สำหรับ อสม. สามารถเข้าที่ APP SMART อสม. แล้วเลือก "เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า"
2. สำหรับ ประชาชนทั่วไป สามารถสแกน QR CODE

ขั้นตอนการลงนามออนไลน์ สำหรับ อสม.
1. เลือก อสม. ลงนาม
2. ใส่รายละเอียด
    - ข้อมูลส่วนตัว
    - ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
    - เลือกระยะเวลาที่ท่านจะปฏิญาณตนงดเหล้า
    - อสม. เชิญชวน คนอยาก ลด ละ เลิกเหล้า (คนในครอบครัว คนรอบข้าง)
* ถ้าท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับ

ขั้นตอนการลงนามออนไลน์ สำหรับ ประชาชนทั่วไป
1. เลือก ประชาชน ลงนาม
2. ใส่รายละเอียด
    - ข้อมูลส่วนตัว
    - เลือกระยะเวลาที่ท่านจะปฏิญาณตนงดเหล้า
* ถ้าท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับ

ความคิดเห็น