วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

6 คำกล่าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องการแก้ไขปัญหา จชต.

 13 ก.ค. 2565 20:18 น.    เข้าชม 402

ความคิดเห็น