วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

โครงการ โฆษกชาวบ้าน สานสันติสุขแดนใต้

 7 ก.ค. 2560 18:28 น.    เข้าชม 1657

โดย ศอ.บต. ได้คัดเลือกตัวแทนชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตำบลละ 1 คน รวม 326 คน จาก 326 ตำบล ใน 44 อำเภอชายแดนใต้

ความคิดเห็น