วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

"ญาลันนันบารู" เป็นภาษามลายู แปลว่า "ทางสายใหม่"

 11 ก.ค. 2560 18:28 น.    เข้าชม 4295

เพื่อฝึกอบรมทำความเข้าใจกับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้รู้ถึงภัยร้าย "ลด ละ เลิก" และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

ความคิดเห็น