วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ จัดตั้งโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

 11 ก.ค. 2560 18:51 น.    เข้าชม 2070

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 3 สาขา
1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
2. ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์
3. ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

ความคิดเห็น