วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

การทำฮัจญ์ คือ

 20 ก.ค. 2560 01:22 น.    เข้าชม 1357

การทำฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺ ในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้

ความคิดเห็น