วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

 20 ก.ค. 2560 18:23 น.    เข้าชม 2215

มัสยิดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืนด้านหน้าบันไดกว้าง สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบนหลังคาทรงสี่เหลี่ยม มีโดมอยู่ตรงกลาง

ความคิดเห็น