วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผู้แสวงบุญที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

 30 ก.ค. 2560 23:33 น.    เข้าชม 1749

ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่
- สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์ภาคใต้
- สำนักงานขายการบินไทยหาดใหญ่
โทร 074-230-445 ต่อ 156-7

ความคิดเห็น