วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

คำว่า "ครู" ในจังหวัดชายแดนใต้ คือผู้ที่มอบวิชาความรู้ที่อยู่นอกเหนือจากในตำรา มอบทักษะการดำเนินชีวิต ปลูกฝังคุณค่าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มาร่วมสืบสาน สร้างสันติสุข บนพื้นแผ่นดินไทย

 1 ก.ย. 2560 18:01 น.    เข้าชม 1588

ความคิดเห็น