วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ความขัดแย้งรุนแรงในหลายพื้นที่ มักพบการใช้วัตถุระเบิดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ หน้าที่หลักของ EOD คือ การนิรภัยกระสุน และวัตถุระเบิด ให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย

 4 ก.ย. 2560 19:09 น.    เข้าชม 2081

ความคิดเห็น