วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

อาสาสมัครทหารพราน ยอมเสียสละ ทุ่มเท ทำงานในพื้นที่เสี่ยง ด้วยหว่งว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสงบสุขร่มเย็น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

 6 ก.ย. 2560 18:40 น.    เข้าชม 1547

ความคิดเห็น