วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย บ้านตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แหละหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการแปรรูปอาหารทะเลสด สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 8 ก.ย. 2560 18:31 น.    เข้าชม 1800

ความคิดเห็น