วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 หลักการจัดชื้อจัดจ้าง

 8 ก.ย. 2560 23:08 น.    เข้าชม 1783

ความคิดเห็น