วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ยุทโธปกรณ์ สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรฐานแผ่นเสื้อกันกระสุน

 8 ก.ย. 2560 23:33 น.    เข้าชม 1434

ความคิดเห็น