วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายทำดีมีอาชีพ อ.รามัน จ.ยะลา ยังคงมุ่งมั่นแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 11 ก.ย. 2560 19:46 น.    เข้าชม 2008

ความคิดเห็น