วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

 19 ก.ย. 2560 19:22 น.    เข้าชม 2123

ความคิดเห็น