วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

 19 ก.ย. 2560 19:25 น.    เข้าชม 2314

ความคิดเห็น