วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 19 ก.ย. 2560 19:25 น.    เข้าชม 2080

ความคิดเห็น