วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ดำเนินการในขั้นที่ 3 การเสริมสร้างสันติสุข และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 19 ก.ย. 2560 19:27 น.    เข้าชม 2101

ความคิดเห็น