วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ศปป.5 กอ.รมน. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ขอรับการสนับสนุนกำลังพล ตชด. บรรจุเพิ่มเติม

 19 ก.ย. 2560 19:29 น.    เข้าชม 2792

ความคิดเห็น