วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เตรียมช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคใต้

 15 ต.ค. 2564 10:31 น.    เข้าชม 64

          วันนี้ 14 ตุลาคม 2564 ที่ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 และหน่วยงานภายในค่ายวชิราวุธ ซึ่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ในช่วงปลายปี (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม) ของทุกปีพื้นที่ภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากมรสุมและพายุ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขัง เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเป็นจำนวนมาก

          ในการนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 22 ค่าย ตรวจความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกปลอดภัย การเตรียมการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำคัญในด้านภัยพิบัติ และจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หน่วยต้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคู่ขนานกันไปด้วย ทั้งนี้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ลดการสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงสั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ สามารถให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 41 บูรณาการฝึกร่วมกับภาคพลเรือน (องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช,การไฟฟ้า,เทศบาลเมืองนคร,เทศบาลเมืองปากพูน,เทศบาล ตำบลท่าแพ) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย(มทบ.41,ป.5,ป.105,ร.15,ร.15พัน2,ร้อยฝรพ.4) ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการเตรียมพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เราพร้อมเคียงข้างประชาชนทุกภัยพิบัติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ความคิดเห็น